Hvorfor samarbeide med Aval AS?

Konsentrer deg om det du er god på! Regnskapsregelverket omfattes av kompliserte lover og forskrifter. Aval AS sine regnskapsførere og rådgivere oppdateres årlig på disse og besitter derfor god kunnskap og erfaring. Våre løsninger passer alle bedrifter uansett størrelse, bransje og regnskapskunnskap.

Fordeler:
 • Regnskapet utarbeides etter gjeldende lover og regler
 • Full kontroll på inntekter og utgifter
 • Autorisert regnskapsfører som oppdragsansvarlig
 • Smarte, effektive og automatiserte systemer
 • Betal riktig skatter og avgifter
 • Råd om fradrag og skatt
 • Trygg samarbeidspartner
 • Det er mange utfordringer i å drive eget firma. La ikke regnskapet bli en av dem.

Våre Løsninger:

personel150.gif

Regnskapsfører

Ved å overlate alt regnskapsarbeidet til oss vil du kunne konsentrere deg 100% om egen virskomhet. Med våre skyløsninger vil du likevel ha full tilgang til regnskapsarkivet og rapporter.


Regnskapsfører utfører:
 
 •   Fakturering og purringer
 •   Bokføring
 •   Bankbelastning
 •   Mva oppgave
 •   Lønn og personale
 •   Årsoppgjør
 •   Selvangivelse og ligningspapirer
 •   Budsjett
 •   Økonomisk rådgivning
program150.gif

Controller

Få tilgang til økonomisystemet og utfører noe av regnskapsarbeidet selv. Aval AS sin Controller vil gå gjennom transaskjoner og bokføring for å sikre kvaliteten på regnskapet. Videre står Aval AS for all rapportering til myndightene.

Controller utfører etter behov:
 •   Gjennomgang transaksjoner
 •   Kvalitetssikring
 •   Mva oppgave
 •   Purring og inkasso
 •   Årsoppgjør
 •   Selvangivelse og ligningspapirer
 •   Budsjett
 •   Økonomisk rådgivning
mobil150.gif

Regnskapsprogram i sky

Bedrifter med egen økonomiavdeling får tilgang til økonomisystemet og gjør alt regnskapsarbeid og innrapportering til myndighetene selv. Aval AS tilbyr rådgiving og support etter behov. 


Aval AS tilbyr:
 •   Regnskapsprogram
 •   Fakturaprogram
 •   Dokumentsenter og fakturagodkjenning
 •   Aksesspunkt elektronisk faktura
 •   Lønnsprogram
 •   Reiseregning, utlegg og kjørebok
 •   Månedlig vedlikehold
 •   Systemsupport
 •   Fagsupport
 •   Økonomisk rådgivning