Fakturagodkjenning

Papir og PDF faktura holder på å bli erstatte med elektronisk faktura.

 

Med vårt system mottar du og godkjenner alle faktura elektronisk i en enkel skyløsning.
Ha full oversikt over alle inngående faktura i skyarkiv tilgjengelig over alt.

Faktura sendes til rett mottaker som går gjennom faktura, godkjenner og sender til bokføring. Godkjente faktura overføres fra økonomisystemet til bank.Kvittering på utbetaling overføres fra bank til økonomisystem og bokføres automatisk.

Bedrifter som går over på denne løsningen sparer mye tid på behandling av inngående faktura.

Du frigjør tid på:

  •   Håndtering av inngående faktura
  •   Pålogging til nettbank
  •   Tasting av kid
  •   Skrive ut kvittering
  •   Sortere og sette masse papir i perm
  •   Levere inn perm til bokføring
fakturagjodkjenning.png
Våre løsninger passer for bedrifter i alle størrelser og antall ansatte uansett bransje.